Na vele moeilijke jaren beleeft De Kappen in januari 2021 een herstart als coöperatie.

De Kappen dreigde begin 2019 gesloten te worden wegens het binnen gemeentelijke kaders niet sluitend krijgen van de financiële begroting. Het leidde tot verontruste inwoners, die elkaar vonden en tot actie besloten. Zo ontstond in februari 2019 het burgerinitiatief BUIN met als doel het behoud van de voorziening voor Haaksbergen.

BUIN ging aan het werk. Een aangepast, meer sociaal profiel van De Kappen ontstond en er kwam eind juni een vrolijke protestmars door het centrum van het dorp. Eenmaal aangekomen op de markt voor het gemeentehuis, boden de tweehonderd betogers aan burgemeester en wethouders een petitie aan voor behoud van De Kappen, ondertekend door bijna vierduizend ongeruste Haaksbergse inwoners.

De boodschap kwam aan. De wethouders Antoon Peppelman (sociale zaken en cultuur) en Louis Koopman (financiën) verzochten daarom Peter IJzerman en Peter Has om te komen met een plan voor een financieel duurzaam behoud van De Kappen. In een snelle rondgang bij Haaksbergse instellingen, verenigingen en leden van de gemeenteraad, vonden de beide ‘Peters’ voldoende draagvlak voor een nieuwe ‘De Kappen’ uit te voeren als coöperatie met een aangepast profiel; open en ondernemend, met een breed sociaal-cultureel programma en met veel nadruk op ‘samen’.

De provincie, bij monde van haar gedeputeerde Roy de Witte, zegde ook haar steun toe voor het burgerinitiatief, middels een belangrijke opstartsubsidie. Motivatie voor haar besluit is onder andere de gemaakte keuze voor de coöperatieve vorm (uniek voort een Kulturhus) en regionale samenwerking, alsmede het verbreedde sociaal-culturele profiel.

 

Draagvlak, steun van gemeente en provincie leidde vervolgens in december 2019 tot de formele oprichting van de ‘Coöperatieve vereniging De Kappen’, kortweg ‘Coöperatie De Kappen’, met als eerste bestuurders de heren IJzerman en Has.

Basis voor oprichting is het ‘Ondernemingsplan De Kappen’. In dit plan komen alle elementen van de coöperatie samen. Een sociaal-cultureel breed dienstenaanbod met Haaksbergse focus en een gedegen financiële onderbouwing. Basiselementen van het plan zijn ondermeer: actieve diensten, strenge kostenaanpak en kostenbesparende samenwerking in de regio. Lees hier meer over ons.

Het zou hierna nog een jaar duren voor de coöperatie in januari 2021 daadwerkelijk van start kon gaan. De financiële nood die Corona in 2020 meebracht, alsook die van de gemeente, samen met lastige financieel-juridische ontvlechtingsperikelen om los te komen van het verleden, maakten een eerdere start niet mogelijk.

De Coöperatie De Kappen is een nieuwe kans voor alle Haaksbergenaren, haar verenigingen, instellingen en ondernemingen. Samen met hen wil De Kappen zich verder ontwikkelen, waarbij zij worden uitgenodigd om mede actief bij te dragen aan de ontwikkeling van diensten en faciliteiten.

Ook kunt u ons steunen als sponsor of als “Vriend van De Kappen”