ANBI Kulturhus Haaksbergen

Categorie: Informatie
Stichting Kulturhus Haaksbergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting bestaat uit de volgende organisaties:Anbi 2014
• Theater De Kappen
• Bibliotheek Haaksbergen
• Filmhuis Haaksbergen
• Kunstzaal Achterom
• Cursusbureau 'Hier leer je wat'

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!
Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Ans Mebelder (directeur), T 053 57 220 40, E

ANBI gegevens

Kulturhus Haaksbergen staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:
• Naam: Stichting Kulturhus Haaksbergen, Kvk nr. 41027642
• RISN / Fiscaal nummer: NL002928553.B01
• Contactgegevens: Bouwmeester 87481 LP Haaksbergen, T 053 57 220 40, E
• Bestuurssamenstelling:
- De heer P.S.L. Molema (voorzitter)
- Mevrouw P.C.M. Mohr
- De heer W.F.M. Roetenberg
- De heer W.L. Slingerland
- De heer J.H. ten Voorde
• Beleidsplan: volgt nog
• Beloningsbeleid: conform de CAO openbare bibliotheken
• Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
• Financiële verantwoording: op verzoek verkrijgbaar

Doelstelling

De Stichting Kulturhus Haaksbergen biedt de burgers van Haaksbergen een aantrekkelijk, gevarieerd, actueel en kwalitatief hoogwaardig aanbod producten, diensten en activiteiten op het gebied van informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning.

Over Theater de Kappen

Theater De Kappen in het centrum van Haaksbergen is hét adres voor toneel, cabaret, muziek en kindermatinees. Op het balkon van de grote theaterzaal is bovendien een gezellige bioscoop voor filmvoorstellingen.

Het theater staat voor cultuur in de breedste zin van het woord. Het theater brengt mensen samen en biedt een brede programmering. U kunt hier genieten van voorstellingen in de categorieën: cabaret, toneel, muziek, jeugd, streek, klassiek en daarnaast aansprekende bijzondere optredens.