Over de Kappen

De Kappen is van en voor het dorp en heeft daarom de coöperatieve vorm. Zo heet zij voluit “De Coöperatieve Vereniging Kulturhus De Kappen U.A.”, kortweg “Coöperatie De Kappen”, of “De Kappen”.

Kenmerk en ambitie

Coöperatie De Kappen, huiskamer van Haaksbergen, is één van de mooiste voorzieningen voor en door Haaksbergenaren.

Als open, brede, ondernemende, sociaal-culturele voorziening onderhoudt zij intensieve relaties met scholen, verenigingen, sociale instellingen, ondernemingen en burgers.

Als huiskamer van Haaksbergen beschikt zij over vele faciliteiten, zoals een bibliotheek, theater, keuken, bar, meerdere ontmoetingsruimten, verhuurzalen en een kunstzaal als expositie- en vergaderruimte.

Wat betekent de ‘Coöperatieve vorm U.A.’ voor De Kappen?

Een coöperatie kent statuten, een bestuur en een algemene ledenvergadering, waarin leden het beleid bepalen.

Coöperatie De Kappen is een ‘coöperatie UA’. Dat wil zeggen dat leden uitgesloten zijn van financiële aansprakelijkheid. Leden kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden.

Leden zijn die verenigingen, stichtingen, organisaties en ondernemingen die gebruik maken van Coöperatie De Kappen. Het gebruik maken van de faciliteiten van De Kappen maakt hen automatisch lid van de coöperatie. Wordt dit eventueel niet gewenst, dan vragen wij dit kenbaar te maken bij de directie.

Onze coöperatie is vooral een samenwerkingsvorm van leden. Daarom zijn aan het lidmaatschap geen kosten verbonden. Wat de coöperatie van haar leden vraagt, is actief bij te dragen aan en het goedkeuren van het beleid van het bestuur. In de praktijk zal dit tenminste betekenen het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering.

Gemeente

De Kappen is voor de gemeente Haaksbergen een belangrijke sociaal-culturele voorziening van en voor het dorp, reden waarom zij De Kappen jaarlijks subsidieert. Zonder deze subsidie kan De Kappen niet bestaan. Als zelfstandige organisatie streeft De Kappen een duurzame, open en stabiele relatie na met de gemeente.

Regionale samenwerking

De Kappen werkt intensief samen met collega Cultuurinstellingen in Twente en Overijssel. Denk aan het delen van kennis en kunde, maar vooral ook aan het delen en gezamenlijk uitvoeren van taken, zoals het gezamenlijk programmeren van het theater en het voeren van administraties.

 

Downloads