Zal oons een zorg wean

‘Het Zal Oons ’n Zorg Wean’ 

De voorstelling speelt zich af rondom de Zorgboerderiej ‘Het Zal Oons ’n Zorg Wean’ 

‘Vroeger was niet alles beter, maar wel anders’ 

Niemand minder dan de bekende cabaretierThijs Kemperink tekende voor de teksten en de bekende streektaalmusicus Wilfried Poorthuis voor de muziek. Met het Nedersaksische karakter als label ondersteunde de provincie Overijssel de theaterplannen van Alwie en Esther graag.  

Esther en Alwie vragen zich hardop af of Twente nog wel Twente is en blijft de kostbare Nedersaksische taal wel bestaan? Stel je voor dat de jeugd geen dialect meer spreekt en op de zorgboerderijen en instellingen de cliënten zich niet meer kunnen uiten in het dialect. Esther zelf ervaringsdeskundige als mantelzorger maakt zich zorgen hoe de mantelzorger het belangrijke werk ook in de toekomst kan blijven doen.  

De voorstelling die mede door de persoonlijke ervaringen van Alwie en Esther deels ook autobiografisch en is  natuurlijk ook doorspekt met humor. Ook vragen zijn zich bijvoorbeeld af of er ook een rollator is met een TomTom uitrusting? En wat moet je doen als een hulphond hulp zoekt? Een bijzondere plek zullen ook de conferenciers wijlen Gaitoet Klooster en Fons Platenkamp innemen tijdens de voorstelling. In de jaren ‘70/’80 waren zij de ‘wereldberoemde’ streektaal iconen van Overijssel en reisden zij met hun  koffer vol humor en anekdotes van zaal naar zaal.  

Met een knipoog naar de vele tradities die het Overijsselse platteland rijk is zal stil worden gestaan en zullen humor, ontroerende liedjes en fijne gezellige leedkes de show compleet maken.   

Alwie Kroeze:  

Heeft een lange staat van dienst als conferencier, maar ook als zanger maakt hij menig feestje tot een onvergetelijk moment, met natuurlijk zijn grote kracht ‘liedjes in de streektaal’. Wie kent niet ‘Zundagsmet de Koetse deur Twente’ en het gevoelige ‘Mien Kind’. Ooit begon Alwie net als Esther bij een plaatselijk Toneelvereniging. In Manderveen vielen de acteerkwaliteiten gebundeld met de nodige humor en zangtalenten van Alwie op. De opmaat naar het echte theater kwam enkele jaren geleden met een rol in de theatervoorstelling ‘Ode aan de Wierdense Revue’.  

Esther Hindriksen:  

De eerste schreden van Esther op het podium waren tijdens de vele playbackshows in Overijssel. Op latere leeftijd sloot zij zich aan bij Toneelvereniging KLAT in haar woonplaats Langeveen. Eenmaal woonachtig in Tubbergen trad ze meerdere kerenals Buutreednerop voor de Tubbergse CV de Schaop’nböllkes. Na een bescheiden rol in “Van Jonge leu en Oale groond” ging voor Esther de theaterdeur open en vervulde zij een rol in de Twentse Shakespeare. Dat smaakte naar meer en vanaf komend theaterseizoen schittert Esther naast Alwie in de nieuwe theaterproductie. In het dagelijks leven is Esther leidinggevende van een verpleeglocatie in Twente en dat verklaart ook het autobiografische karakter van haar in de voorstelling ‘Het Zal Oons’n Zorg Wean’. 

 

MEER ACTIVITEITEN?