Schilderman en de Amsterdamse School – architectuurlezing i.s.m. de Historische. Kring Haaksbergen

Let op!
Dit is een activiteit van De Kunstkring Haaksbergen, kaartjes voor deze activiteit  kunnen alleen aan de deur worden gekocht.

Hij was aanhanger van de ‘Amsterdamse School’ en verspreid in Haaksbergen zijn panden van zijn tekentafel te vinden. We hebben het over architect wijlen Antoon Schilderman. De Kunstkring Haaksbergen houdt op woensdag 2 november in samenwerking met de Historische Kring Haaksbergen Schildermans invloed in het Haaksbergse dorpsbeeld en zijn werk in relatie tot de Amsterdamse school.
Antonius Johannes Schilderman (Lattrop 31 december 1894) overleed op 1 februari 1980 in Haaksbergen. Zijn ‘erfenis’ is hier prominent aanwezig; Schildermans panden, ontworpen in een aan de Amsterdamse School verwante stijl, zijn dermate karakteristiek dat ze in het Haaksbergse straatbeeld direct opvallen. Als lid van het kerkbestuur van de St. Pancratiusparochie en lid van het schoolbestuur van die parochie, was de architect nauw betrokken bij het lokale maatschappelijke leven.

NOG MEER KUNSTKRING?