Breitner en Witsen – beeldende kunstlezing door Aldwin Kroeze

Let op!
Dit is een activiteit van De Kunstkring Haaksbergen, kaartjes voor deze activiteit  kunnen alleen aan de deur worden gekocht.

Aan het einde van de negentiende eeuw waren verschillende kunstenaars actief in Amsterdam die de stad en haar bewoners als onderwerp van hun kunst gebruikten. Zo ook Willem Witsen (1860-1923 en George Hendrik Breitner (1857-1923). Hoewel zij alle drie de stad als inspiratiebron zagen, gebruikten zij dit onderwerp op verschillende manieren in hun werk. Dit is ook terug te zien in hun ateliers.
Beiden behoorden tot de zgn. Amsterdamse school. Deze stroming is ontstaan rond 1900. Deze groep was de Amsterdamse tegenhanger van de Haagse school, met als groot verschil dat de mens in stad en straat het belangrijkste motief was. Amsterdamse schilders onderscheidden zich van de Haagse of Larense Scholen vooral door hun onderwerpkeuze, die uiteraard op het grootstedelijke leven was gericht. Net als de Franse Impressionisten kiezen de Amsterdamse Impressionisten het mondaine leven van de grote stad als onderwerp. Ook de voornaamste vertegenwoordiger van het Amsterdamse-Impressionisme, G.H. Breitner (1857-1923), laat zich inspireren door het Amsterdamse straatleven. Hij gebruikt daarbij de fotografie als hulpmiddel. Isaac Israels, Willem Witsen, Eduard Karsen en Jan Veth(prozaschrijver, dichter en kunstschilder) zijn allen bekende vertegenwoordigers van de Deze zogeheten Amsterdamse Impressionisten met hun voorliefde voor Portretten en stadsgezichten.

Aldwin Kroeze is kunst- en cultuurwetenschapper

NOG MEER KUNSTKRING?