Bestuur en Directie

Het bestuur wordt gevormd door:

Jan Eijsink

voorzitter

Trudy Bults

secretaris

Monique Ditzel

penningmeester

Tanja Lammers

lid

Anita Lubberdink

lid

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van De Kappen.