Bestuur en Directie

Het bestuur wordt gevormd door:

Peter IJzerman

voorzitter

Peter Has

secretaris
penningmeester

Eelke Dute

lid

Emile Mühlradt

lid

Jan Pot

lid

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van De Kappen.