Bestuur en Directie

Het bestuur wordt gevormd door:

Jan Eijsink

voorzitter

Jan Pot

penningmeester 

Trudy Bults

secretaris

Joep van Aaken

voorzitter

Theodor van der Velde

lid

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van De Kappen.