Bestuur en Directie

Het bestuur wordt gevormd door:

Jan Eijsink

voorzitter

Trudy Bults

secretaris

Joep van Aaken

lid

Theodor van der Velde

lid

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van De Kappen.