Gewijzigd protocol i.v.m. Corona

Hoewel Corona op de terugweg lijkt, blijven de Corona overheidswege ingestelde maatregen gelden voor al onze bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen wij naar de site van de overheid.